Everything in life starts somewhere

  • pero-1
    What our foundations are set upon

We create on the basis of our experience and personal beliefs

WOOD WE GO® is a protected brand intended to spread stories about experiences of tourist destinations that have been created on the basis of the common denominators of our selection: boutique character and the concepts of ecology, sustainability and mindfulness. Since we love nature and the natural living environment, the destinations selected incorporate wood in their interior or exterior in an ingenious and accomplished manner. The providers of the tourist destinations published on our portal, social networks, YouTube channel and newsletters are always visited by both founders of WOOD WE GO, Liljana Vogrinec and Dušan Waldhütter. Our personal experience of what the destination offers is the foundation of everything we create.

Journeys of mindful travellers

Uncompromising, we have set ourselves the task of presenting high-ranking destinations that demonstrate respect for nature, comprehensive care for guests, and unique experiences. Our objective is to be particularly useful to users who are aware of themselves and their impact on the planet as they have an influence on the wellbeing of our world due to their selection of holiday destination. Furthermore, the responsibility for their choice is not shifted to the tourist service provider. Rather, they themselves, mindfully and conscientiously, prepare for the holiday.

Mission and vision

Our mission is to feature sustainable travelling experiences that lift the spirit, connect us to the earth and celebrate the beauty of living.

Our values

Quality
Quality is number one in all aspects of the WOOD WE GO brand, from the destinations we feature to the content we generate.

Partnership
We value cooperation with our hotel partners and strive to forge strong ties and long-term relations that are beneficial to all involved parties.

Authenticity
We seek unique and genuine experiences in which an individual may recognise their primal feelings and live in compliance with their internal guidance.

Responsibility
We believe in joint responsibility for the successful DNA of our planet.

Let’s begin

It’s never too late or too early to set out on your ideal holiday. Read our stories, see the photos, watch the videos and be inspired.
Welcome to the world of intimate boutique destinations that change the lives of their guests with their offer.

NEXT

Na čem sva zgradila temelje WOOD WE GO

Vse v življenju se nekje prične

  • pero-1
    Na čem sva zgradila temelje WOOD WE GO

Kako ustvarjava iz osebnih izkušenj in osebnih prepričanj

WOOD WE GO® je zaščitena blagovna znamka, namenjena širjenju odličnih zgodb o turističnih destinacijah v Sloveniji in tujini, nastalih na skupnih imenovalcih najinega izbora: butičnosti, ekološkosti in trajnostnem konceptu ter čuječnosti. Ker obožujeva naravo in naravno bivalno okolje, imajo izbrane destinacije v interier ali eksterier domišljeno in dovršeno vključen tudi les.

Destinacije, ki jih objavljamo na portalu, naših socialnih omrežjih, YouTube kanalu in newsletterjih vedno obiščeva oba ustanovitelja Wood We Go Liljana Vogrinec in Dušan Waldhütter. Najino osebno doživetje tega, kar ponuja destinacija, je temelj za vse najine vsebine, ki nastanejo na podlagi obiska.

Potovanja zavestnih popotnikov

Brezkompromisno sva si zadala nalogo, da predstavljava destinacije višjega ranga v smislu spoštovanju narave, celostni skrbi za gosta in na unikatnih doživetjih. Najin cilj je, da sva koristna predvsem tistemu uporabniku, ki se zaveda samega sebe in svojega vpliva na svet, saj z izbiro oddiha vsakič znova vpliva na blagostanje našega planeta. Prav tako pa odgovornost za svoje izbire ne prelaga samo na ponudnika turistične storitve, ampak se na potovanje tudi sam zavestno pripravi.

Poslanstvo in vizija

Najino poslanstvo je predstavljati trajnostna potovalna doživetja, ki dvigujejo duha, nas povezujejo z zemljo in slavijo lepoto bivanja.

Najine vrednote

Kakovost
Kakovost postavljava na prvo mesto v vseh vidikih blagovne znamke WOOD WE GO®, od destinacij, ki jih predstavljava, do vsebine, ki jo ustvarjava.

Ustvarjalnost
Navdušena nad pripovedovanjem zgodb uporabljava ustvarjalna orodja, s katerimi ponujava uporabnikom edinstvene in privlačne izkušnje.

Partnerstvo
Ceniva sodelovanje z našimi hotelskimi partnerji in si prizadevava za gradnjo trdnih vezi in dolgotrajne odnose, ki koristijo vsem vpletenim.

Avtentičnost
Iščeva in predstavljava butične destinacije, ki ponujajo uporabnikom edinstvena in pristna doživetja.

Odzivnost
Zavezana sva k odzivnosti na potrebe in povratne informacije naših uporabnikov in partnerjev ter nenehnemu izboljševanju naših storitev.

Odgovornost
Verjamemo v našo odgovornost za uspešnost DNK-ja našega planeta.

Začnimo

Nikoli ni prepozno ali prezgodaj, da se odpravite na vaš idealni oddih. Preberite najine zgodbe, oglejte si fotografije in video posnetke in se prepustite navdihu!
Dobrodošli v svetu intimnih butičnih destinacij, ki s svojo ponudbo spreminjajo življenja gostov!

SLEDI

Scroll to Top
E-book is already on its way to you :)
Let your WOOD WE GO experience begin!
WOODWEGO_E_BOOK_COVER

Also check your Promotions and Spam folders.

If you haven’t received the e-book, write to us at talk2us@woodwego.com

You can also stay connected with us on social networks:

Download the FREE E-Book
WOODWEGO_E_BOOK_COVER

Fill in the information and the E.Book will be waiting for you at your e-mail address.
Also check the Promotions and Spam folder.